Suomen Kalatalouskeskusten Palvelut oy käyttöehdot

1. Yleistä

Ostaluvat.fi-palvelun käyttäminen edellyttää asiakkaalta käyttöehtojen hyväksymistä ja niihin sitoutumista. Asiakas vakuuttaa antaneensa luvan hankkimista varten oikeaa tietoa henkilöllisyydestään sekä mahdollisesti hänen hallinnassaan olevasta kalastus- tai metsästysoikeudesta. Väärien tietojen antaminen saattaa johtaa ostaluvat.fi-palvelussa lupia myyvien tahojen osalta oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Palvelun käyttäminen edellyttää asiakkaan yhteystietojen antamista. Tiedot kerätään asiakasrekisteriin, jota voidaan käyttää mm. kalastuksenvalvonnan tai tutkimuksen tukena. Asiakas suostuu siihen, että hänen antamiaan tietoja voidaan käyttää em. tai vastaaviin tarkoituksiin.

Palvelun tarjoaja on Kalatalouskeskusten Palvelut oy. Palvelu käsittää internetpohjaisen kalastus- ja metsästyslupien myyntialustan, jonka välityksellä kalastusoikeuden haltija voi asettaa lupiaan myyntiin.

2. Palvelun ylläpitäjän ja asiakkaan vastuu

Palvelun ylläpitäjä vastaa lupien tarjoamisesta lupakaupassa ja lupatietojen päivittämisestä toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Toimeksiantaja vastaa Ostaluvat.fi-palvelulle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Ostaluvat.fi-palvelun ylläpitäjä ei vastaa asiakkaan tarkoituksella tai tahattomasti tekemästä virheestä tai siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Asiakkaan vastuulla on huolehtia antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä palvelun kautta hankkimansa kalastusoikeuden oikeellisuudesta ja riittävyydestä. Asiakkaalta edellytetään huolellisuutta lupia ostaessaan. Lupamaksujen palautus tai vaihtaminen toiseen lupaan on mahdollista ainoastaan kaupasta johtuvan teknisen virheen tai lupakohteen sulkemisen vuoksi. Poikkeuksena luvan käyttämisen estävä sairastapaus, josta on esitetty asianmukainen lääkärintodistus. Muista, kuin kaupasta johtuvista syistä tehtävistä lupien palautuksista tai vaihdosta peritään asiakkaalta 30 euron palvelumaksu.

Asiakas sitoutuu noudattamaan Ostaluvat.fi-palvelun käyttöehtoja sekä yksittäisissä luvissa toimeksiantajan asettamia lupaehtoja. Lupaehdot on esitetty kunkin toimeksiantajan myymien lupien yhteydessä. Lupaehtoihin tutustuminen on asiakkaan vastuulla.

3. Lakisääteiset maksuvelvoitteet

Ostaluvat.fi-palvelun käyttöehdot hyväksymällä asiakas vakuuttaa maksaneensa valtion kalastuksenhoitomaksun ennen kalastuksen aloittamista tai olevansa maksusta vapautettu ikänsä perusteella (alle 18 vuotta tai 65 vuotta täyttänyt).

4. Palvelun maksullisuus

Kaikki Ostaluvat.fi-palvelusta tilattavat luvat ovat maksullisia. Palvelun tarjoaja perii asiakkaalta toimitusmaksun asiakkaan valitsemien palveluiden mukaisesti.

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palveluhintoja.

5. Palvelun irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa käyttäjäoikeutensa palveluun ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoaja voi irtisanoa asiakkaan käyttäjäoikeuden, mikäli asiakkaan taholta havaitaan käyttöehtojen vastaisia toimia. Käyttäjä vastaa kaikista vastuista ja velvollisuuksista käyttöehtojen mukaisesti.

6. Riitojen ratkaisu

Käyttöehtoja tai palvelua koskevat väliset erimielisyydet ratkaistaan tarvittaessa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Paytrail
Paytrail