Vapaa-ajankalastuksen luvat

Kalastonhoitomaksu (valtion lupa)

Kalastuslain mukaisesti onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaaminen ovat kaikille maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuta kalastusta harjoittavat 18-69 vuotiaat ovat 1.1.2024 alkaen velvollisia maksamaan kalastonhoitomaksun. Maksuvelvollisuus ei koske henkilöitä, jotka ovat ehtineet täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä, eli kaikki vuonna 1958 syntyneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta.

Kalastonhoitomaksun hinnat:

  • 47 € / kalenterivuosi
  • 16 € / 7vrk
  • 6 € / 1 vrk

Kalastonhoitomaksun voi maksaa:

  • Eräluvat-verkkokauppa
  • Metsähallituksen puhelinpalvelu 020 69 2424
  • Lähin metsähallituksen luvanmyyntipiste tai

Lisätietoa Suomen lupajärjestelmästä, valtakunnallisista rajoituksista ja rauhoituksista löydät osoitteesta http://www.ahven.net/kalastus

Tutustu voimassa olevaan kalastuslainsäädäntöön:

Kalastuskieltoalueet löytyvät osoitteesta https://kalastusrajoitus.fi/

Vesialueen omistajan lupa

Vesialueen omistajan lupaa tarvitaan, kun kalastetaan useammalla vieheellä tai vavalla ja passiivisilla pyydyksillä, kuten verkoilla tai katiskoilla. Kaikkilla 18-64 -vuotiailla tulee lisäksi olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Lisätietoa kunkin vesialueen säännöistä voi tiedustella osakaskunnista tai kalastusyhdistyksistä, jotka vesialueen kalastusta hallinnoivat. Useilla osakaskunnilla on oma kotisivunsa kalastusalueiden sivujen alla. Sivuilta löytyy myös tietoa alueiden yhteisluvista. Alla lista Keski-Suomen ja Hämeen kalastusalueiden kotisivuista:


Ostaluvat.fi -palvelussa myydään useiden osakaskuntien ja kalastusyhdistysten lupia. Saatavilla on kaikki osakaskunnilla myynnissä olevat erilaiset luvat viehe- ja pyydyskalastukseen. Osakkailla on mahdollisuus ostaa lupia osakashinnalla, mikäli osakaskunta on sellaisen määrittänyt.

Viehekalastuksen yhteisluvat

Useilla kalastusalueilla on olemassa laajoja yhteislupa-alueita. Alueet on muodostettu vesialueen omistajien (osakaskunnat) sopimuksella. Yhteislupa-alueella saa siis yhdellä luvalla kalastaa koko lupa-alueella lupaehdoissa määritettyjen sääntöjen puitteissa. Luvissa voi olla määritetty vapojen enimmäismäärä, saaliskiintiö ja muita rajoituksia tai suosituksia. Kaikkilla 18-69 -vuotiailla tulee lisäksi olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Yhteisluvista löytyy lisätietoa kalastusalueiden kotisvuilta (lista yläpuolella).

Ostaluvat.fi -palvelussa myydään useita yhteislupia.

Erityislupakohteiden luvat

Erityislupakohteita ovat mm. useat kosket ja istuta ja ongi -tyyppiset lammet ja järvet. Kalastus näillä kohteilla vaatii aina erillisen luvan, johon on liitetty omat lupaehtonsa. Kaikkilla 18-69 -vuotiailla tulee lisäksi olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. 

Ostaluvat.fi -palvelussa myydään useiden erityislupakohteiden lupia.

 

Paytrail
Paytrail